0

Dành cho cổ đông

Thông báo về thời gian họp ĐHCĐ Cty CP Ong Trung Ương

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN HỌP ĐHCĐ CTY CP ONG TRUNG ƯƠNG Để chuẩn bị tốt ĐHCĐ năm 2018 của cty CP OTW , trong điều kiện ngành ong Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn thử thách; Tại cuộc hop quý II /2018, HĐQT Cty đã...

22/08/2018 0