0

Điều kiện khuyến mãi

Tất cả khuyến mại tại website: vinapi.com.vn chỉ áp dụng với khách hàng lẻ,

Không áp dụng với các tổ chức, doanh nghiệp và các đại lý mua buôn hoặc mua với số lượng lớn

 Địa điểm áp dụng:  website: vinapi.com.vn

Liên hệ hotline: 091 283 1964 để biết thêm thông tin chi tiết.