0

Giới thiệu Trung tâm

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Ong

Thành lập theo Quyết định số 53-NN/TCCB/QĐ ngày 19/3/1984 của Bộ NN&PTNT

Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 141 của Bộ Khoa học Công nghệ cấp ngày 19/8/1993.

Tên giao dịch quốc tế: Bee Research and Development Centre (BRDC)

Trụ sở: 19 Trúc Khê, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại:  (+84 4) 3834 3185;           Fax: (+84 4) 3773 3982

Hotline: (+84)0985288244             Email:  ttncpto@gmail.com

-------------------------------------------------

 

Thực hiện các chức năng

- Nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực ong mật và nghề nuôi ong

- Đào tạo, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao trình độ cho người nuôi ong

- Cung cấp, chuyển giao thiết bị và vật tư ngành ong

- Cung cấp ong giống và các sản phẩm ngành ngành ong

 

Báo giá vật tư thiết bị ngành ong: TẠI ĐÂY!

 

-------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------