CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

Với đội ngũ cán bộ KHKT và công nhân có tay nghề cao, Trung tâm Nghiên cứu & PT Ong đã triển khai công tác khuyến nông trong phạm vi cả nước.

Từ năm 1995 tới nay với nguồn tài trợ của Bộ Nông nghiệp &PTNT, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và ngoài nước như: FAO, GTZ, UNDP, EU,CIDSE, KWT Hà Lan, Đại sứ quán Niu dilân, Đại sứ quán Isarel, SNV Hà Lan, DED, CARE(Úc), OXFARM Bỉ, FFI, CEBEMO, WWF, JICA Nhật Bản, PDI, CRS, PART, RDSC, NEDCEN; tính đến ngày tháng năm , trung tâm đã tổ chức được trên 300 lớp tập huấn cho 14.375 lượt người nuôi ong và cấp 6.675 đàn ong cho 36 tỉnh thành trong phạm vi cả nước.

- Đào tạo 3 lớp về kỹ thuật nuôi ong và phòng trị bệnh ong cho 3 cán bộ Nepal và 9 cán bộ Ấn Độ

- Trung tâm đã cử 14 lượt cán bộ làm chuyên gia cho FAO tại Sê nê gan, Madagasca, I rắc, Lào. 4 lượt chuyên gia đào tạo về khai thác mật bền vững loài ong Apis dorsata cho Philipin, Căm Pu Chia và Indonesia.

- Tập huấn 3 lớp thực hành chăn nuôi tốt (Vietgaph) tại Lâm Đồng, Hà Nội và Điện Biên.

 

DANH MỤC CÁC CÔNG NGHỆ CÓ KHẢ NĂNG CHUYỂN GIAO

• Tập huấn cơ bản, tập huấn cấp nâng cao, đào tạo cán bộ chủ chốt về phát triển ong.

• Xây dựng các mô hình phát triển ong.

• Xây dựng các qui trình kỹ thuật nuôi ong.

• Tư vấn kỹ thuật nuôi ong, khai thác sản phẩm, sơ chế, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm ong.

• Tư vấn phát triển phong trào nuôi ong (xây dựng câu lạc bộ, đào tạo cán bộ chủ chốt).

• Tư vấn xây dựng và thực hiện các dự án phát triển ong để xóa đói giảm nghèo, bảo về rừng, sản xuất sản phẩm rừng phi gỗ.

• Tư vấn và thực hiện các dự án: Phát triển ong để Bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên ong mật.

 

THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG NGHỆ

1. Tên công nghê: Dịch vụ chuyển giao công nghệ: PHÁT TRIỂN NUÔI ONG GIA ĐÌNH ĐỂ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO.

2. Lĩnh vực áp dụng: Lĩnh vực chăn nuôi

3. Phương thức chuyển giao: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật nuôi ong, kỹ thuật khai thác sản phẩm ong và tiêu thụ sản phẩm ong.

4. Tóm tắt công nghệ

4.1. Khảo sát và đánh giá

4.2. Xây dựng dự án khả thi: áp dụng mô hình, qui trình công nghệ phù hợp, hiệu quả.

4.3. Đào tạo tập huấn kỹ thuật nuôi ong bao gồm các công nghệ tập huấn cơ bản, nâng cao, cung cấp tài liệu, cung cấp ong giống và vật tư thiết yếu cho người nuôi ong.

- Phương pháp đào tạo, sử dụng tài liệu, băng video, thuyết trình và thực hành trực tiếp.

- Sử dụng phương pháp đồng tham gia.

- Phương pháp đào tạo cho người lớn, người dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa thấp.

4.4. Tư vấn kỹ thuật nuôi ong.

4.5. Tư vấn phát triển phong trào nuôi ong (thành lập câu lạc bộ nuôi ong, đào tạo cán bộ chủ chốt cho phong trào).

5. Các điều kiện để công nghệ được áp dụng:

- Nơi có tiềm năng ong mật phong phú (bắt buộc).

- Có nguồn hoa phong phú quanh năm làm thức ăn cho ong (bắt buộc).

- Có nghề nuôi ong cổ truyền (không bắt buộc).

- Có thị trường tiêu thụ sản phẩm ong (không bắt buộc).

 

CÁC CÔNG NGHỆ ĐÃ CHUYỂN GIAO

1. Một số dự án đã thực hiện:

• Phát triển kỹ thuật gác kèo để khai thác mật ong khoái ở rừng U Minh (1991-1996). KWT (Hà Lan), BEENET ASIA cấp kinh phí.

• Phát triển nuôi ong tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Lai Châu và tỉnh Sơn La (1995 – 1998). GTZ (Đức) cấp kinh phí.

• Phát triển nuôi ong tại Vườn Quốc gia Cúc Phương – Ninh Bình (1996 – 1998). DED (Đức) cấp kinh phí.

• Đào tạo khuyến nông ong trên toàn quốc (1996-1998). CIDSE (Hà Lan) cấp kinh phí.

• Phát triển nuôi ong tại huyện Minh Hoá và Tuyên Hoá tỉnh Quảng Bình (1997 -1999) ADB cấp kinh phí.

• Phát triển nuôi ong tại Vườn Quốc gia Cát Bà, Thành phố Hải Phòng (2001) DED và FFI cấp kinh phí.

• Phát triển nuôi ong tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (2002) FAO cấp kinh phí.

• Phát triển nuôi ong tại huyện Tương Dương, Con Cuông – Nghệ An (2004) EU cấp kinh phí.

• Xây dựng Mô hình Phát triển Ong Miền núi ở huyện Quảng Minh – Quảng Bình. (2005-2008). Bộ Khoa học và Công nghệ cấp kinh phí.

• Phát triển nuôi ở tỉnh Quảng Ngãi (2006 – 2008). RUDEP cấp kinh phí.

• Bảo tồn để Phát triển bền vững loài ong đá bản địa Apis laboriosa ở Tây Bắc nước ta (2009-2010). EGP/IUCN (Hà Lan) cấp kinh phí.

 

2. Một số công nghệ đang thực hiện:
• Phát triển ong và Khuyến nông nông thôn ở Việt Nam (2006-2012). Song phương giữa AUCC (Canada) và TTNC&PTO.

• Phát triển nuôi ong cho người dân tộc thiểu số và nông dân nghèo Việt Nam (Giai đoạn 1: 2004-2005; Giai đoạn 2: 2009-2012). Song phương giữa Hội ong Đan Mạch và TTNC&PTO.


Dự án Phát triển nuôi ong nội cho người dân tộc thiểu số và nông dân nghèo ở Việt Nam

 

• Bảo tồn để Phát triển bền vững loài ong đá bản địa (Apis laboriosa) ở Tây Bắc Việt Nam (2009-2010). EGP/IUCN (Hà Lan) cấp kinh phí.

• Nghiên cứu phát triển giống ong nội và ong lai ở Lai Châu và Điện Biên. ODA Dan Mạch (2010-2012) do bộ NN và PTNT quản lý.


CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN

• Tư vấn khảo sát xây dựng dự án phát triển ong

• Tư vấn về chọn lọc, lai tạo và nhân giống ong

• Tư vấn chữa bệnh ong

• Tư vấn thu hoạch và chế biến các sản phẩm ong

• Tư vấn sản xuất thiết bị loại nước trong mật ong

• Tư vấn về Marketing sản phẩm ong

• Kiểm tra chất lượng các sản phẩm ong

• Kiểm tra dư lượng kháng sinh