0

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

VINAPI cung cấp dịch vụ Phân tích Tiêu chuẩn Chất lượng Mật ong cho Người nuôi ongCác đơn vị Thu mua Sản phẩm gồm:

 

I – Các chỉ tiêu thường:

1. Cảm quan

2. Tên sản phẩm 3. Độ màu (Pfund) 4. Thủy phần

5. Đường khử

6. Sucrose 7. Acid 8. HMF

 

II – Các loại kháng sinh:

1. Chloramphenicol

2. Streptomycine 3. Tetracyline

* Để xem chi tiết có thể download tài liệu sau: Quy trinh PTCL mat ong

Vinapi LAB

Kiểm tra chất lượng sản phẩm