0

Kiều kiện sử dụng mã ưu đãi

VINAPI trân trọng dành tặng bạn chương trình ưu đãi đặc biệt này

Khi đặt hàng thành công trên website vinapi.com.vn với giá trị đơn hàng trên 500.000VNĐ, Vinapi sẽ gửi trả bạn một  mã giảm giá tới địa chỉ email đăng ký đặt hàng. Quý khách sẽ sử dụng mã giảm giá này như sau:

. Mã áp dụng cho tất cả các sản phẩm của VINAPI
. Bạn được giảm giá 10% trên tổng giá trị đơn hàng.
. Mã chỉ được áp dụng 1 lần duy nhất cho một đơn hàng/1 khách hàng
. Mã không có giá trị quy đổi thành tiền mặt
. Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác tại VINAPI, chúng tôi sẽ chọn ưu đãi có giá trị cao nhất để tính cho khách hàng.
. Bạn hãy nhập mã khuyến mại mà bạn nhận được qua email đặt hàng tại website: vinapi.com.vn để nhận giảm giá
. Mã giảm giá chỉ được tính hợp lệ khi bạn đặt hàng theo đúng địa chỉ email bạn nhận được mã khuyến mại.

. Mã khuyến mại chỉ áp dụng cho khách hàng lẻ, không áp dụng tổ chức, doanh nghiệp đại lý và mua buôn

---------------
Thời gian áp dụng mã khuyến mại: 23/04/2016 - 30/05/2016         
 Địa điểm áp dụng:  website: vinapi.com.vn