1: Phòng Marketing-Kinh doanh

7: Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Ong

      Địa chỉ: Số 19 phố Trúc Khê – Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội

Địa chỉ: Số 19 phố Trúc Khê – Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội

      Điện thoại: 091 283 1964

Điện thoại: 04 38343185

2: Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

8: Xí nghiệp Ong nội Đốc Tín

      Địa chỉ: Số 19 phố Trúc Khê – Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội

Địa chỉ: xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

      Điện thoại: 04 37732035.

Điện thoại: 04.3384973

3: Phòng Tài chính, Kế toán

9: Xí nghiệp Ong Hòa Bình

Địa chỉ: Số 19 phố Trúc Khê – Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội

 Địa chỉ: Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 04 38343130

Điện thoại: 0218.3824134

4: Phòng Khoa học Công nghệ

 10: Xí nghiệp Ong Khu IV

Địa chỉ: Số 19 phố Trúc Khê – Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội

Địa chỉ: Phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 04 37732035

Điện thoại: 0383.881478

 5: Xí nghiệp Vật tư, Chế Biến, Xuất Khẩu I

11: Xí nghiệp Ong Gia Lai

Địa chỉ: Số 19 phố Trúc Khê – Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội

Địa chỉ: Số 9, đường Cách Mạng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 04 38343191 – 04 37734121

Điện thoại: 0593.824521

6: Xí nghiệp Vật tư,  Chế biến, Xuất khẩu II

12: Xí nghiệp Ong Bảo Lộc

Địa chỉ: Đường Thuận Giao 21, khu phố Hoà Lân II, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ:104, phố Phan Đình Phùng, phường 2 thành phố Bảo Lộc

Điện thoại: 0650 3721 998/3721 788

Điện thoại: 063 3864031