0

BLOG

Tập huấn kỹ thuật nuôi ong nâng cao

21/03/2016

-

Orion Data Convert

-

0 Bình luận

1. Thời gian tập huấn: 3 ngày

2. Địa điểm tập huấn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triến Ong. Số 19 Trúc Khê, Đống 

Đa, Hà Nội.

3. Điều kiện thực hành tại lớp tập huấn: bao gồm dụng cụ và đàn ong thực hành.

4. Nội dung tập huấn: 

- Giới thiệu về kỹ thuật nuôi ong cơ bản: Ong chia đàn tự nhiên; Ong bốc bay; cho ong xây tầng; Cho ong ăn thêm nước đường, thức ăn thay thế phấn hoa.

- Sinh học ong mật: Vòng đời các cấp ong, chức năng của ong chúa

- Kỹ thuật tạo chúa cấp tạo chủ động

- Kỹ thuật tạo chúa di trùng

- Sâu, bệnh, địch hại ong mật

- Kỹ thuật chia đàn tại chỗ (chia đàn song song)

- Kỹ thuật chia đàn rời chỗ

- Quản lý ong theo mùa

- Thu hoạch sản phẩm ong

- Chất lượng, thị trường tiêu thụ SP ong

- Nâng cao chất lượng mật ong

- Hạch toán kinh tế nuôi ong

- Thành lập CLB, Bế giảng khóa học.

5. Kinh phí tập huấn nuôi ong nâng cao:

- Dưới 5 học viên: học phí là 2.000.000/ người

- Trên 5 học viên: học phí là 1.500.000/ người

TAGS :

TIN MỚI

🍯🍯 UỐNG #MẬT_ONG CÓ NÓNG KHÔNG?🍯🍯

Mật ong không hề nóng như nhiều người vẫn nghĩ. Trái lại, mật ong còn tốt cho sức khỏe và đem lại nguồn năng lượng tích cực cho cơ thể người tiêu dùng

03/07/2020 0