Sản phẩm

 Mật ong hoa rừng 1400g
 Mật ong hoa rừng 2800g
 Mật ong đa hoa 900g