Các loại mứt

Hết
 Mứt gừng mật ong 200g
Hết
 Mứt mận mật ong 300g
Hết
 Mứt mơ mật ong 280g
 Mứt vỏ bưởi 200g