• Tư vấn viên 1Hotline 1: 04.3773.1630
  • Tư vấn viên 2Hotline 2: 0913.035.064

Bảng giá sản phẩm Ong

Chúng tôi xin giới thiệu các sản phẩm của Xí nghiệp Vật tư Chế biến Xuất khẩu I – Công ty Cổ phần Ong Trung ương.

Bảng giá được áp dụng từ ngày 10 tháng 10 năm 2014 Read more…