𝐎𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐔̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐧𝐮𝐨̂𝐢, 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐨𝐧𝐠

Đăng bởi Bùi Trang ngày

🐝 Quyết tâm là đơn vị dẫn đầu về chất lượng các sản phẩm ong, #VINAPI đã tiến hành thành lập phòng thí nghiệm từ năm 1984 để phân tích và quản lý chất lượng các sản phẩm ong. Từ đó cho đến nay, phòng thí nghiệm đã hoạt động vô cùng hiệu quả góp phần rất lớn vào việc duy trì và phát triển các biện pháp khoa học kĩ thuật để ngày một nâng cao chất lượng sản phẩm ong.
🐝 Tư vấn tham mưu cho Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và các bộ #VINAPI giúp hoạch định chiến lược phát triển và xây dựng kế hoạch để phát triển nghề nuôi ong tại Việt Nam
🐝 Một trong những hạng mục ưu tiên của #VINAPI là hợp tác các nước trong khu vực để nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ; khuyến nông về lĩnh vực Ong.
🐝 #VINAPI mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm từ ong với các tiêu chí NGON - SẠCH - RẺ, giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất
------------------
𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆 𝗖𝗣 𝗢𝗻𝗴 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗨̛𝗼̛𝗻𝗴 - 𝗩𝗜𝗡𝗔𝗣𝗜 - 𝗧𝗶𝗻𝗵 𝗵𝗼𝗮 𝘁𝘂̛̀ 𝗺𝗮̣̂𝘁
☎ 𝙃𝙤𝙩𝙡𝙞𝙣𝙚: 0974.748.699
🏠 𝙒𝙚𝙗𝙨𝙞𝙩𝙚: http://vinapi.com.vn/
🍀 Đ𝙞̣𝙖 𝙘𝙝𝙞̉: Vinabee 19 Trúc Khê, Đống Đa, Hà Nội

Cũ hơn Mới hơn